Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera jest placówką koedukacyjną dla 120 osób przewlekle somatycznie chorych, zwłaszcza cierpiących na choroby otępienne w tym chorobę Alzheimera

Przedmiotem działań placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym, a zwłaszcza cierpiącym na choroby otępienne w tym chorobę Alzheimera. W zakres świadczonych usług wchodzą: całodobowa opieka, działania pielęgnacyjno – opiekuńcze, zapewnienie wyżywienia (trzy posiłki dziennie, z uwzględnieniem diet), opieki zdrowotnej, psychologicznej, duszpasterskiej i socjalnej. Ponadto oferowane są zabiegi usprawniające, prowadzona jest terapia zajęciowa, organizowane są wycieczki krajowe. W celu zapewnienia większego komfortu swoim podopiecznym DPS oferuje im usługi pralnicze, krawieckie i fryzjerskie.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia również wizyty lekarza POZ – na terenie placówki, pomaga mieszkańcowi w załatwianiu konsultacji specjalistycznych w przychodniach i w miarę możliwości na terenie Domu. W miarę możliwości mieszkańcy DPS Centrum Alzheimera korzystają z badań przesiewowych oferowanych przez NFZ (w kierunku zaburzeń słuchu, osteoporozy, nowotworu piersi bądź szyjki macicy). W sytuacjach koniecznych chorzy poddawani są pełnemu zakresowi badań diagnostyczno–leczniczym w ramach NFZ (leczenie szpitalne i uzdrowiskowe).

Domem Pomocy Społecznej kieruje Zastępca Dyrektora Centrum ds. Domu Pomocy Społecznej. W strukturze DPS funkcjonuje na stałe dział Opiekuńczo-Terapeutyczny w którego skład wchodzą Zespoły:

  1. Zespół Pielęgniarski;
  2. Zespół Socjalno – Terapeutyczny;
  3. Zespół Modułowy Zespół Opiekuńczy.