Rys historyczny

RYS_1
RYS_2
RYS_3
RYS_4
RYS_5
RYS_6
RYS_7
RYS_8

Centrum Alzheimera w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 257 zostało utworzone 1 czerwca 2011 roku na mocy Uchwały nr VIII/145/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tego samego dnia do nowo powstałego Centrum Alzheimera włączono Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej 216 (Uchwała nr XII/222/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011 r.).

Dom Pomocy Społecznej przy Nowoursynowskiej 216 powstał w październiku 1974 roku. Położony był na skarpie w rejonie ulic Wilanowskiej, Dominikańskiej, Łukowej obok klasztoru ojców dominikanów.

Była to placówka koedukacyjna przeznaczona dla 106 osób przewlekle somatycznie chorych. Budynek o dwóch kondygnacjach posiadał 37 w pełni wyposażonych pomieszczeń mieszkalnych (pokoje jedno, dwu, i czteroosobowe).

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnione były 74 osoby na 69 etatach. Najliczniejszą grupę stanowił tzw. personel biały – lekarze, pielęgniarki, rehabilitant, opiekunki i pokojowe. Pozostali pracownicy to: pracownicy socjalni, terapeuta zajęciowy, dietetyk, pracownicy administracji, księgowości oraz obsługi technicznej.

Na terenie domu były świadczone usługi z zakresu działań opiekuńczych, terapeutycznych (terapia zajęciowa), rehabilitacyjnych oraz z zakresu pracy socjalnej.

We wrześniu 2006 roku, w wyniku postępowania przetargowego, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM) działający w imieniu i na rzecz Urzędu m. st. Warszawa zawarł umowę z Konsorcjum, „Kulczyński Architekt” Sp. z o. o. i Be MM Architekci Sp. z o. o., na opracowanie materiałów wyjściowych, koncepcji, projektu budowlanego, projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej na budowę Centrum dla osób z chorobą Alzheimera.

Dwa lata później, we wrześniu 2008 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, odbyło się podpisanie umowy, pomiędzy SZRM reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Pawła Brańskiego a konsorcjum firm – Grupą 3J S.A. i Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A., na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”.

Zadanie to podzielono na II etapy. Pierwszy z nich to budowa nowego wielofunkcyjnego budynku pomiędzy ul. Nowoursynowską a Al. Wilanowską, drugi zaś to modernizacja istniejącego już Domu Pomocy Społecznej przy Nowoursynowskiej 216.

Nowy budynek został oddany do użytku we wrześniu 2010 roku. Oddanie do użytku zmodernizowanego budynku Domu Pomocy Społecznej nastąpiło w maju 2013 roku. Inwestycja kosztowała miasto 79 mln zł.