Wsparcie dla Mazowsza

Loga projektu

W ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Centrum Alzheimera w Warszawie otrzymało nieodpłatnie od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej rzeczowe wsparcie w formie profesjonalnego urządzenia do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A wraz z 3 kartridżami.

Łączna wartość otrzymanej pomocy wynosi : 9782,69 zł.

Wsparcie, które otrzymaliśmy przyczyniło się do zapewniania bezpieczeństwa  zarówno podopiecznych, jak i pracowników Domu Pomocy Społecznej w czasie epidemii COVID-19.

Oczyszczacz powietrza