Dzienny Dom Pomocy

Dzienny Dom Pomocy Centrum Alzheimera

Dzienny Dom Pomocy Centrum Alzheimera funkcjonuje od grudnia 2011 r. Jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób dla mieszkańców Warszawy, u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera lub/i inny zespół otępienny.

W Dziennym Domu Pomocy przewidziano możliwość przebywania 30 osób jednorazowo, docelowo 50 osób jednorazowo.

Celem działalności Dziennego Domu Pomocy jest możliwie jak najszersze wsparcie osób chorych i ich rodzin poprzez stworzenie im bezpiecznych i przyjaznych warunków sprzyjających poprawie samopoczucia i podniesieniu poziomu samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W zakres świadczonych usług wchodzą: opieka w godzinach 8:00 – 16:00, zapewnienie trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). opieka psychologiczna i socjalna. Ponadto oferowane są zabiegi rehabilitacyjne, prowadzona jest terapia zajęciowa, organizowane są wycieczki oraz opieka duszpasterska.

Dzienny Dom Pomocy działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 (w przypadku organizacji imprez okolicznościowych do godzin późniejszych).

Dzień Otwarty dla zwiedzających Dom – wtorek w godzinach 9.00-15.00

Dziennym Domem Pomocy kieruje Zastępca Dyrektora Centrum ds. Dziennego Domu Pomocy.

W zespole Dziennego Domu Pomocy znajdują się: terapeuci zajęciowi, psycholog, logopeda, rehabilitant, instruktor kulturowo – oświatowy, pracownik socjalny oraz opiekunowie.