START1.1

Widok wewnętrznej fontanny

  Jesteśmy jednostką organizacyjną pomocy społecznej powołaną do niesienia pomocy wszystkim, których dotyka problem chorób otępiennych, w szczególności choroby Alzheimera.

       Naszym celem jest osiągnięcie możliwie optymalnego stanu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta stołecznego Warszawy w obszarze pomocy, wsparcia, edukacji i promocji problematyki związanej z chorobami otępiennymi.