Warunki techniczne

Centrum Alzheimera mieści się w warszawskiej dzielnicy Mokotów w kwadracie ulic: Wilanowska, Łukowa, Nowoursynowska i Dominikańska. Na terenie o powierzchni 2,3 ha rozmieszczone są cztery wolno stojące budynki o łącznej powierzchni 13 000 m2, o kubaturze 55 000 m3. Oprócz budynku głównego oraz zmodernizowanego budynku Domu Pomocy Społecznej na terenie znajduje się portiernia wraz z garażem oraz budynek przedłużonego pobytu , tzw. hotel z pokojami gościnnymi dla 12 osób.

Powierzchnia zabudowy terenu stanowi 40% całości. Pozostała część jest zagospodarowana na komunikację i park o zróżnicowanej wysokości i pięknym drzewostanie. Placówka dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Cały teren pozbawiony jest barier architektonicznych. W celu zapewnienia przebywającym w Centrum chorym, w pełni komfortowych warunków pobytowych, zachowana została istniejąca roślinność górnego tarasu i wartościowe krajobrazowo elementy szaty roślinnej skarpy. Dodatkowo dachy części mieszkalnej obsadzone są zielenią.

Nowo wybudowany budynek został połączony łącznikiem z istniejącym już budynkiem Domu Pomocy Społecznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstało, kompleksowe Centrum zaprojektowane w dwóch zespołach wyróżniających się architektonicznie.

Budynek główny to nowoczesne, spełniający wszelkie standardy obiekt, w którym oprócz zespołu mieszkalnego dla chorych, ośrodka wsparcia dziennego został stworzony dział rehabilitacji, na który składa się: zespół fizykoterapii, kinezyterapii i terapii zajęciowej.

W zespole fizykoterapii znajdują się: pomieszczenia do masażu wodnego, pomieszczenia inhalacyjne, boks do naświetlań oraz boks terapii prądami, do leczenia schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. W zespole kinezyterapii znajduje się: sala gimnastyczna do ćwiczeń zespołowych i indywidualnych.

W budynku ponadto znajduje się: recepcja, kaplica, jadalnia, kuchnia, pralnia, kawiarnia, sala widowiskowa, sala konferencyjna, pomieszczenia administracji oraz pokoje socjalne.