Zapewnienie bezpieczeństwa

Centrum Alzheimera współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:  91 297,51 zł