Zamówienia

Zamówienia publiczne

Nr postępowana CA/TP/01/2024 – Zakup i montaż syntezatora mowy z odpowiednią kontrastowością panelu dyspozycji i ścian kabiny oraz zainstalowania pętli indukcyjnej w 2 dźwigach w Centrum AlzheimeraNr postępowania CA/TP/03/2023Dostawa mięsa i wędlin do jednostki m.st. Warszawy Centrum Alzheimera w Warszawie w 2024 r. do 11.10.2023

Paczka dokumentów CA/TP/03/2023

Środki przeznaczone na realizację zamówienia.

Protokół otwarcia ofert

Wybór Oferenta


Nr postępowania CA/TP/02/2023Dostawa nabiału i produktów tłuszczowych do jednostki m.st. Warszawy Centrum Alzheimera w Warszawie w 2024 r. do 11.10.2023

Paczka dokumentów CA/TP/02/2023

Środki przeznaczone na realizację zamówienia.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (1)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ(2)

Protokół otwarcia ofert

Wybór Oferenta


Nr postępowania CA/TP/01/2023 – Dostawa energii elektrycznej dla jednostki m.st. Warszawy Centrum Alzheimera – do dnia 31.12.2023r.Nr postępowania CA/TP/03/10/2022 – Dostawa mięsa i wędlin do Centrum Alzheimera w Warszawie w 2023


Nr postępowania CA/TP/02/10/2022 – Dostawa nabiału i produktów tłuszczowych do Centrum Alzheimera w Warszawie w 2023


Nr postępowania ZP/01/US/2022 – Bezpośrednia ochrona fizyczna osób, obiektów oraz mienia w Centrum Alzheimera w Warszawie w okresie – I 2023 – VI 2025 – usługa społeczna


Nr postępowania CA/TP/01/07/2022ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku A Centrum Alzheimera w Warszawie”Nr postępowania CA/TP/02/11/2021 – ogłoszenie o zamówieniu Dostawa nabiału i produktów tłuszczowych do Centrum Alzheimera w Warszawie w 2022 r.


Nr postępowania CA/TP/01/11/2021ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa mięsa i wędlin do Centrum Alzheimera w Warszawie w 2022 r.


Nr postępowania CA/TP/04/10/2021 – na prace naprawcze elewacji drewnianej na budynkach Centrum Alzheimera w Warszawie


Nr postępowania CA/TP/03/10/2021ogłoszenie o zamówieniu Dostawa nabiału i produktów tłuszczowych do Centrum Alzheimera w Warszawie w 2022 r.


Nr postępowania CA/TP/02/10/2021ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa mięsa i wędlin do Centrum Alzheimera w Warszawie w 2022 r.


Nr postępowania CA/TP/01/10/2021na prace naprawcze elewacji drewnianej na budynkach Centrum Alzheimera w Warszawie


Nr postępowania CA/TP/01/06/2021 – na prace naprawcze na dachach budynku F oraz łącznika budynków F, G, H, I Centrum Alzheimera w Warszawie


Nr postepowania ZP/2/US/2020 – Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Centrum Alzheimera w latach 2021 -2022


Nr postepowania ZP/1/ZO/2020 – dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę ” Dostawa mięsa i wędlin do Centrum Alzheimera.”


Nr postepowania ZP/2/ZO/2020 – dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę ” Dostawa nabiału i produktów tłuszczowych do Centrum Alzheimera.”