Wsparcie dla Mazowsza

Miło nam poinformować o otrzymanym grancie w ramach projektu pn. Wsparcie dla Mazowsza, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant opiewa na kwotę 286 921,99 zł.