Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny działa od października 2012 roku.

Działalność Punktu ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia i pomocy osobom z chorobami otępiennymi, szczególnie chorobą Alzhaimera, a także ich rodzinom i opiekunom, którzy są mieszkańcami m. st. Warszawy.

Wszelkie porady i konsultacje świadczone tylko po uprzednim zapisaniu się i są bezpłatnie

Opieka nad osoba chorą pociąga za sobą wiele ograniczeń, trudności i problemów w życiu osobistym i funkcjonowaniu rodziny. Specjaliści Punktu pomagają opiekunom i rodzinom osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne adoptować się do nowych warunków i zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej. Służą wsparciem w sytuacjach kryzysowych jak poczucie osamotnienia w opiece nad osobą chorą, bezsilnością, trudnościami z radzeniem sobie z agresją osoby chorej i trudnościami osobistymi, w tym uzależnieniami. Udzielają pomocy i informacji w związku z opieką nad osobą chorą, możliwościami uzyskania pomocy medycznej, dostępności placówek pomocowych i specjalistycznych.

Od marca 2013 Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny dla osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin w Centrum Alzheimera jest wpisany do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego pod poz. nr 78.

W SPK można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów:

Psycholog – w ramach Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego świadczy porady, konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu trudności osobistych w opiece nad osobą chorą, problemów związanych z alkoholem, narkotykami, przemocą i innymi trudnościami.

Prawnik – w ramach Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego udziela porad i konsultacji prawnych, służy pomocą w konstruowaniu pism.

GRAFIK PRACY KONSULTANTÓW
SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
CENTRUM ALZHEIMERA

PSYCHOLOG

Pierwszy, drugi i trzeci wtorek miesiąca
17:00 – 20:00
(ostatni zapis na 19:00)

PRAWNIK

Pierwsza, trzecia środa i drugi wtorek miesiąca
15:00 – 20:00
(ostatni zapis na 19:00)

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00:

Telefonicznie pod numerem: 797 320 797

Mailowo: porady@ca.waw.pl (w mailu prosimy o podanie do siebie telefonu kontaktowego)