Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Centrum Alzheimera

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny działa od października 2012 roku, jest wpisany do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego pod poz. nr 78.

Działalność Punktu ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia i pomocy opiekunom i rodzinom osób z chorobami otępiennymi, szczególnie z chorobą Alzhaimera, którzy są mieszkańcami               m. st. Warszawy.

Porady i konsultacje prawne świadczone tylko po uprzednim zapisaniu się i są bezpłatnie, wsparcie psychologa poradnictwo psychologiczne świadczone jest bezpłatnie w każdy czwartek

Opieka nad osoba chorą pociąga za sobą wiele ograniczeń, trudności i problemów w życiu osobistym i funkcjonowaniu rodziny. Specjaliści Punktu pomagają opiekunom i rodzinom osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, adoptować się do nowych warunków i zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej. Służą wsparciem w sytuacjach kryzysowych jak poczucie osamotnienia w opiece nad osobą chorą, bezsilnością, trudnościami z radzeniem sobie z agresją osoby chorej i trudnościami osobistymi, w tym uzależnieniami. Udzielają pomocy i informacji w związku z opieką nad osobą chorą, możliwościami uzyskania pomocy medycznej, dostępności placówek pomocowych i specjalistycznych.

W SPK można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów:

Psycholog – w ramach Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego świadczy porady, konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu trudności osobistych, w opiece nad osobą chorą i innymi trudnościami.

Prawnik – w ramach Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego udziela porad i konsultacji prawnych, służy pomocą w konstruowaniu pism, wniosków, itp.

GRAFIK PRACY KONSULTANTÓW
SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
CENTRUM ALZHEIMERA

PSYCHOLOG

Kontakt telefoniczny 797 319 109  każdy czwartek w godz.: 8.00 – 18.00

PRAWNIK

Dwa razy w miesiącu informacja o terminach i umówienie konsultacji, pod numerem telefonu 797 320 797
11.00 – 16.00

Na konsultacje i porady prawne obowiązują zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach  9:00 – 15:00                             pod numerem: 797 320 797