Galeria DPS

GALERIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
CENTRUM ALZHEIMERA (CA).

Budynek główny

Budynek pomocniczy  "skarpa"