NEUROPRZYJACIELE

Neuroprzyjaciele

Innowacyjny projekt „DEMENTIA FREINDS”- NEUROPRZYJACIELE został powołany przez  Dyrektora Centrum Alzheimera Jarosława Gnioskę w październiku 2021 na skalę ogólnokrajową.

Inicjatywę programu zainaugurowało spotkanie kilkudziesięciu specjalistów ze świata nauki, które odbyło się w lutym br. Wszyscy obecni na spotkaniu są specjalistami w swoich dziedzinach, którzy zadeklarowali chęć działań i współpracy w szerzeniu idei przyjaznego świata dla osób dotkniętych chorobami otępiennymi.

Ideę stworzenia programu NEUROPRZYJACIÓŁ można zawrzeć w słowach”  Co robi PRZYJACIEL mając do czynienia z chorym cierpiącym na chorobę  Alzheimera lub inne schorzenie otępienne? Przyjaciel przede wszystkim rozumie czym jest ta choroba i mając tę wiedzę oraz wynikającą z tej wiedzy empatię pomaga tej osobie poprzez podejmowanie działań, których w danym momencie osoba potrzebuje”.

Naczelną ideą jest stworzenie takiej sieci NEUROPRZYJACIÓŁ, aby każdy którego dotyka choroba Alzheimera mógł w swoim codziennym życiu spotykać NEUROPRZYJACÓŁ odpowiednio wyedukowanych, na których pomoc i zrozumienie będzie mógł liczyć i takich, którzy będą tworzyć środowisko przyjazne ludziom chorym. W 21 wieku gdzie otacza nas wszędzie cyfryzacja i elementy automatyzacji osoby chore są wykluczane ze społeczeństwa, nasza idea ma zaktywizować szlachetnych ludzi nauki, biznesu, działaczy społecznych do budowania otoczenia przyjaznego dla chorych.