Schemat organizacyjny

Centrum Alzheimera kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Centrum przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. Zastępca dyrektora kieruje bezpośrednio jednostkami pomocy społecznej tj.:

  1. Domem Pomocy Społecznej;
  2. Dziennym Domem Pomocy;

Ponadto w strukturze Centrum Alzheimera znajdują się następujące komórki organizacyjne:

  1. Dział Finansowo – Księgowy;
  2. Dział Administracyjno – Gospodarczy;
  3. Dział Pomocy i Integracji Społecznej;
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Kadr;
  5. Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;
  6. Samodzielne Stanowisko ds. Kancelarii i Sekretariatu;
  7. Samodzielne Stanowisko ds. Eurokoordynacji;
  8. Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji.