Kategorie
Aktualności

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Warszawa, dnia 21 września 2020 r.

 Szanowni Państwo,

         21 września jest Światowym Dniem Choroby Alzheimera, którego celem jest m.in. podniesienie świadomości społecznej na temat przebiegu samej choroby oraz problemów życia codziennego osób cierpiących na demencję oraz ich rodzin
i opiekunów.

            Tegoroczny Światowy Dzień Choroby Alzheimera jest szczególnie trudny z powodu trwającej pandemii  zakaźnej choroby COVID-19, która spowodowała ogromne zmiany w naszym codziennym życiu. Osoby chore na zespoły otępienne są w szczególnie wrażliwej grupie społecznej, dlatego przestrzeganie procedur bezpieczeństwa epidemicznego jest wyrazem naszej współodpowiedzialności za innych, troski i miłości.

            Chciałbym podziękować wszystkim pracującym na rzecz osób cierpiących na chorobę Alzheimera  za zaangażowanie, samodyscyplinę i bezinteresowność.  Słowa szacunku i uznania za codzienną pracę kieruję do Pracowników Centrum Alzheimera, wierzę że wspólnie przetrwamy ten ciężki czas.

            Pragną zapewnić Osoby Chore oraz ich Rodziny i Opiekunów, że Centrum Alzheimera jest miejscem, w którym otrzymają specjalistyczne usługi opiekuńcze
i terapeutyczne, edukację, wsparcie psychologiczne, życzliwość i zrozumienie.

                                                                              Jarosław Gnioska

Dyrektor Centrum Alzheimera