Kategorie
Aktualności

Wawer jako pierwszy …

Porozumienie o współpracy zawarte w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2022 roku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

Centrum Alzheimera w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-730), al. Wilanowska 257,
a
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Włókiennicza 54.

28 kwietnia 2022r.  Jarosław Gnioska Dyrektor Centrum Alzheimera oraz Renata Staruch Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  przy aktywnym udziale pan Łukasza Jeziorskiego – zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer w siedzibie Wawerskiego Ośrodka Wsparcia, ul. Żegańska 2c podpisali Porozumienie o współpracy, w którym deklarują, że zobowiązują się, w ramach prowadzonej przez zarządzane jednostki działalności:

  • do przeprowadzenia kampanii informacyjnej/edukacyjnej kierowanej do społeczności lokalnej mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat chorób otępiennych, zainicjowanie programu „Nie wyręczaj mnie, zrób wszystko bym był samodzielny”,
  • do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat oferty – Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego,
  • uruchomienia i wspólnego prowadzenia Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego w Dzielnicy Warszawa Wawer,
  • przeprowadzenia przez Centrum Alzhaimera szkoleń dla kadry Ośrodka,
  • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi,
  • przeprowadzenie grup wsparcia dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi,
  • wspólnego opracowanie Programu Wsparcia Rodzin z Osobami z Zaburzeniami Neuropoznawczymi pn. „Nie wyręczaj mnie, zrób wszystko bym był samodzielny”.

 

Podjęte działania są  ściśle powiązane z priorytetami określonymi w założeniach do projektu programu” Zintegrowanym programie wsparcia osób z chorobami otępiennymi, a w szczególności z chorobą Alzhaimera oraz ich otoczenia”   i są kontynuacją zainicjowanego przez  Dyrektora Centrum Alzheimera innowacyjnego na skalę krajową programu” DEMENTIA FREINDS”- NEUROPRZYJACIELE’’.

Inicjatywę programu zainaugurowało spotkanie kilkudziesięciu specjalistów ze świata nauki, które odbyło się w lutym br. Wszyscy obecni na spotkaniu są specjalistami w swoich dziedzinach, którzy zadeklarowali chęć działań i współpracy w szerzeniu idei przyjaznego świata dla osób dotkniętych chorobami otępiennymi.

 Ideę stworzenia programu NEUROPRZYJACIÓŁ można zawrzeć w słowach”  Co robi PRZYJACIEL mając do czynienia z chorym cierpiącym na chorobę  Alzheimera lub inne schorzenie otępienne?? Przyjaciel przede wszystkim rozumie czym jest ta choroba i mając tę wiedzę oraz wynikającą z tej wiedzy empatię pomaga tej osobie poprzez podejmowanie działań, których w danym momencie osoba potrzebuje”.

Naczelną ideą jest stworzenie takiej sieci NEUROPRZYJACIÓŁ, aby każdy którego dotyka choroba Alzheimera mógł w swoim codziennym życiu spotykać NEUROPRZYJACÓŁ odpowiednio wyedukowanych, na których pomoc i zrozumienie będzie mógł liczyć i takich, którzy będą tworzyć środowisko przyjazne ludziom chorym.