Zamówienia

Zamówienia publiczne

Nr postępowania CA/TP/01/06/2021 – na prace naprawcze na dachach budynku F oraz łącznika budynków F, G, H, I Centrum Alzheimera w Warszawie


Nr postepowania ZP/2/US/2020 – Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Centrum Alzheimera w latach 2021 -2022


Nr postepowania ZP/1/ZO/2020 – dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę ” Dostawa mięsa i wędlin do Centrum Alzheimera.”


Nr postepowania ZP/2/ZO/2020 – dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę ” Dostawa nabiału i produktów tłuszczowych do Centrum Alzheimera.”